Warunki technologiczne przygotowania materiałów w technologii CTP  

  • Wszystkie materiały prosimy dostarczać na nośniku elektronicznym, lub wysyłać na nasze konto FTP w postaci plików PS (PRN) lub plików PDF. W przypadku PDF pliki powinny być  wygenerowane za pomocą AcrobataDistillera i nie wyższe niż PDF 1.4 w wysokiej rozdzielczości (kompresja obrazków - ZIP). W przypadku plików PDF generowanych bezpośrednio z programu (InDesign, Illustrator, Quark, Corel) drukarnia nie odpowiada za ewentualne błędy powstałe w trakcie ripowania.
  • Wszystkie prace będą sprawdzane i monitorowane elektronicznie przy wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowania Preflight.
  • Do tworzenia PDF-ów prosimy korzystać z wersji Acrobat od 5.05
  • Prace powinny być zapisane w ustawieniu centralnym arkusza, ze zdefiniowanym formatem netto – TRIM(„po obcięciu”), powinny być zadane pasery i dodane spady poza format netto.
  • Praca powinna być zapisana w CMYK-u bez elementów RGB, kolory dodatkowe (panton) muszą mieć zalewki w momencie gdy nachodzą na inne kolory. Kolor czarny - 100 % nadrukowany lub z wybraniem pod czarnym + zalewki.
  • Wykrojnik i lakier UV w pracy kompozytowej, muszą być zadane jako kolor dodatkowy i muszą być nadrukowane, tak aby po wydrukowaniu nie było wybrań w pacy.
  • Nazwy plików nie powinny zawierać polskich znaków.  

    - Na życzenie klienta wykonujemy proof cyfrowy z przesłanych materiałów.